betaalmoraal

 

Schuldhulpverlening

Entreekosten:             afhankelijk van aantal schuldeisers

Doorloopkosten:         € 80,- per maand

Uiteraard hoeft u de entreekosten niet direct bij het eerste gesprek te betalen.

Budgetcoaching

Entreekosten:             € 250,-

Daarna per uur:         €   55,-

Budgetcoaching en schuldhulpverlening

Entreekosten:             afhankelijk van aantal schuldeisers

Doorloopkosten:         € 100,- per maand, eventueel € 55,- per uur

Budgetbeheer en schuldhulpverlening

Entreekosten:             afhankelijk van aantal schuldeisers

Doorloopkosten:         € 100,- per maand

Voor bovenstaande tarieven geldt dat er geen BTW hoeft te worden betaald.

Bewindvoering

Categorie

Tarief per maand

Intake

Ontruiming/

Verkoop woning

Afsluitkosten

Alleenstaande zonder schulden

€ 111,42 € 629,20 € 393,25 € 235,95

Alleenstaande met schulden

€ 144,19 € 629,20 € 393,25 € 235,95

Gezin zonder schulden

€ 133,70 € 755,04 € 393,25 € 283,14

Gezin met schulden

€ 173,03 € 755,04 € 393,25 € 283,14

 De tarieven voor bewindvoering zijn door het Ministerie van Justitie en Veiligheid vastgesteld. Indien u niet in staat bent de kosten voor bewindvoering te betalen dan kan dit worden vergoed vanuit de bijzondere bijstand. Prijzen bewindvoering zijn onder voorbehoud en inclusief BTW.