Uw partner voor effectieve incasso

Effectieve incasso is maatwerk! Hiervoor is ervaring en vakkennis onontbeerlijk. Er zit immers veel verschil tussen de leverancier/schuldeiser. Dit vereist daarom een verschillende aanpak. Onze incasso-experts hebben de kennis die nodig is om het gewenste resultaat te behalen en is afgestemd op betreffende branche en uw belang, maar ook die van uw afnemer!

Waar u zich ook bevindt 24/7 heeft u online inzicht in de actuele stand van uw debiteuren

RCM Incasso levert maatwerk bij iedere incasso-opdracht, waarbij wij de gang naar de rechter altijd zullen proberen te voorkomen. Onze aanpak kenmerkt zich door snelheid van handelen en consequente aanpak.
Onze incassowerkzaamheden geschieden op basis van No Cure No pay. Dit betekent voor de opdrachtgever dat er geen incassokosten in rekening worden gebracht indien wij in het minnelijke incassotraject.
Elke ondernemer heeft in de dagelijkse praktijk van het zaken doen ongetwijfeld wel eens te maken gehad met de juridische aspecten hiermee gepaard gaande.