Uw debiteurenbeheer moet optimaal werken voordat u uw vordering uit handen geeft aan een incassobureau. Het spreek voor zich, dat het belangrijk is dat dit op professionele wijze gebeurt.

Pre-incasso is aantrekkelijk omdat de kosten relatief laag zijn en bijdraagt aan een verhoging van uw cashflow. Bovendien voorkomt u daadwerkelijke incasso.

Vaak is het lastig om te besluiten wanneer u uw vordering werkelijk uit handen wilt geven.  Uw relatie met uw klant kan immers onder druk staan, u wilt dat betaalt wordt, maar tegelijkertijd uw relatie in stand houden. Pre-incasso is derhalve een passende en effectieve oplossing.

Wat is nu feitelijk Pre-incasso

Wanneer debiteur na betalingsherinnering en aanmaning nog niet heeft betaalt en u wilt debiteur nog een laatste kans geven voordat u de vordering daadwerkelijk ter incasso uit handen geeft. U kunt dan gebruik maken van onze Collectletter. Wij sturen dan uw laatste aanmaning of ingebrekestelling op ons briefpapier naar debiteur.

Debiteur wordt in de Collectletter ingebreke gesteld maar krijgt een laatste kans om tot betaling over te gaan. Betaling gaat in deze fase altijd direct naar uw eigen bankrekening. De Collectletter is nadrukkelijk en dwingend en daardoor effectief en dat tegen relatief lage kosten.

Heeft de Collectletter onverhoopt geen effect, dan kunt u de vordering ter incasso aanbieden. U bepaalt derhalve zelf in welke fase u gebruik wilt maken van de kracht van ons incassobureau!

De kosten van een Collectletter bedragen € 10,00 excl. btw. Welk bedrag u conform de van toepassing zijnde betalingsvoorwaarden aan debiteur kan door berekenen.