Incasso is maatwerk!

Effectieve incasso is maatwerk! Hiervoor is ervaring en vakkennis onontbeerlijk.

Er zit immers veel verschil tussen de leverancier/schuldeiser. De kruidenier (B2C) op de hoek heeft een andere categorie vorderingen dan afnemers van bijvoorbeeld een ICT bedrijf (B2B) met 100 werknemers en een omzet van vele miljoenen. Dit vereist derhalve een verschillende aanpak. Onze incasso-experts hebben de kennis die nodig is om het gewenste resultaat te behalen. Door jarenlange ervaring en kennis levert RCM incassomaatwerk afgestemd op betreffende branche en uw belang, maar ook die van uw afnemer. Deze aanpak biedt altijd het beste resultaat.

Mediation

In bepaalde gevallen wordt een vordering betwist en blijft deze onbetaald en hierdoor ontstaat er een conflict. Welke issues spelen er en waar gaat het werkelijk om? Welke belangen spelen hierbij een rol? Principes en emotie spelen ook vaak mee. Wat zijn de implicaties: wat zijn de kosten en opbrengsten.

Interventie

Onze incasso-experts hebben de kennis en vaardigheid om Mediation technieken toe te passen om het conflict uit een impasse te halen en op te lossen.