Een gerechtelijke procedure opstarten betekent vaak, een lang traject gepaard gaande met hoge kosten en soms een onzekere uitslag. Ondernemers in het MKB zijn kritisch en nemen daarom vaak deze stap niet. Dit hoeft niet het geval te zijn. Als specialist geven wij u een eerlijk en betrouwbaar advies ten aanzien van de kosten, haalbaarheid en risico’s.

Indien in het minnelijke incassotraject geen betaling is verkregen, dan volgt doorgaans een gerechtelijk incassoprocedure om debiteur door de rechter te laten veroordelen en vonnis te verkrijgen. Op de gerechtelijke incasso is overigens het No Cure No Pay concept niet van toepassing.

Alvorens een gerechtelijke procedure op te starten zullen wij u informeren over de juridische mogelijkheden en de proceskansen alsmede te verwachten proceskosten. Door onze jarenlange proceservaring en expertise zijn wij in staat u goed te adviseren.

Wordt de debiteur in de gerechtelijke procedure tot betaling van uw vordering veroordeeld, dan wordt hij in de meeste gevallen ook veroordeeld tot het betalen van de proceskosten, waaronder het salaris van gemachtigde. Wij brengen uw debiteur dit salaris in rekening als vergoeding voor onze gerechtelijke werkzaamheden.

Bij verhaal van uw vordering worden de deurwaarderskosten en griffierechten integraal vergoed. In dat geval ontvangt u zowel de hoofdsom als de verschuldigde rente.

Verschotten en kosten van derden, zoals griffierecht en deurwaarderskosten) worden op voorschotbasis in rekening gebracht en worden bij verhaal op de debiteur en bij de eindafrekening verrekend.

Juridische mogelijkheden

  • Procederen bij de kantonrecht tot een bedrag van € 25.000,00
  • Procederen bij de rechtbank vanaf  € 25.000,00.
  • Executoriaal-beslag. Na verkregen vonnis (titel) kan dit direct voor executie ten uitvoer worden gelegd.
  • Conservatoirbeslag ter verzekering van uw vordering. Dit beslag wordt gelegd voorafgaande of tijdens een gerechtelijke procedure. Hiermee wordt voorkomen dat schuldenaar, o.a.  goederen of bezittingen ontvreemd.
  • Derdenbeslag is een beslag dat u kunt laten leggen bij bijvoorbeeld opdrachtgevers van uw debiteur. Uw debiteur moet dan wel geld te goed hebben van betreffende opdrachtgevers.
  • Faillissementsaanvraag is een korte procedure en een laatste maatregel waartoe pas wordt overgegaan indien andere maatregelen geen resultaat opleveren. Debiteur dient meerdere schuldeisers te hebben en uw vordering onbetaald laten. De vordering mag niet betwist worden.
  • Het aanvragen van een faillissement kan een succesvol incassomiddel zijn om uw vordering alsnog betaald te krijgen. De meeste bedrijven willen immers voorkomen dat zij failliet worden verklaard.
Dagvaardingszaken of Verzoekschriften Griffierecht niet natuurlijke personen Griffierecht natuurlijke personen Griffierecht onvermogenden
Zaken met een vordering, dan wel verzoek van onbepaalde waarde of met beloop van niet meer dan € 500,00 in de hoofdsom € 117,00 € 79,00 € 79,00
Zaken met een vordering, dan wel verzoek met een beloop van meer dan € 500,00 en niet meer dan € 12.500,00 in de hoofdsom€ 471,00 € 223,00 € 79,00
Zaken met een vordering dan wel verzoek met een beloop van meer dan € 12.500,00 in de hoofdsom € 941,00 € 471,00 € 79,00
Aktes € 123,00 € 123,00 €123,00
Verzetschrift Wet Mulder € 117,00 € 79,00 € 79,00