PROBLEEM

Vindt u het lastig om uw vaste lasten tijdig te betalen en/of heeft u schulden? Voor u kan RCM bewindvoering aanbieden, tijdelijk of langdurig.

Het doel van bewindvoering is het garanderen dat betalingen tijdig worden gedaan en te voorkomen dat er (nieuwe) schulden ontstaan. RCM neemt de zorg voor de betalingen van u over.

OPLOSSING

Zodra de bewindvoerder van de kantonrechter de beschikking van de onderbewindstelling en zijn benoeming heeft ontvangen, begint zijn werk met het openen van een beheerrekening. Een bankrekening (bestaande of nieuwe) op naam van de rechthebbende, waarop alle inkomsten van u worden bijgeschreven en waarvan alle uitgaven worden gedaan. Met andere woorden: de bewindvoerder regelt alle betalingsverkeer ten behoeve van u via de beheerrekening. De bewindvoerder moet dan alle werkgevers en instanties aanschrijven waar u inkomen van ontvangt. En ook alle instanties en bedrijven waar u betalingsverplichtingen aan heeft. Zo worden dus alle partijen die RCM gaat betalen zoals de gemeente, verzekeraars en bijvoorbeeld de energiemaatschappij, aangeschreven met de mededeling dat RCM voortaan de betalingen gaat verrichten.

Bent u zelf in staat om met geld om te gaan, boodschappen te doen, e.d. dan krijgt u de beschikking over een eigen bankrekening met een bankpas. Veelal is dit de reeds bestaande eigen bankrekening. Dit noemen we de leefgeldrekening. Met de bank van de leefgeldrekening spreekt de bewindvoerder af dat op deze bankrekening geen ‘roodstand’ mag zijn, geen automatische incasso’s, en geen periodieke afschrijvingen. Deze bankrekening wordt gebruikt om aan u leefgeld of zakgeld te verstrekken.

VOOR WIE?

Bewindvoering gaat u aan op vrijwillige basis. Iedereen die geestelijk of lichamelijk niet in staat is  zijn/haar financiën op orde te krijgen of iemand met problematische schulden kan gebruik maken van deze dienst. Bewindvoering moet door een beschikking van de rechtbank tot stand komen.

RCM kan iedereen helpen uit de buurt van Rotterdam.

PROFESSIONELE BEWINDVOERING

Sinds januari 2015 werken wij samen met  door de rechtbank in Bergen op Zoom aangewezen als professioneel bewindvoerder. Zij zal derhalve automatisch uw bewindvoerder worden wanneer u zich bij ons hiervoor aanmeldt.

Heeft u schulden, maar kunt u de vaste lasten zelf gemakkelijk betalen dan is schuldhulpverlening misschien beter voor u.