Wanneer de financiële situatie van het bedrijf zorgwekkend is, moet er direct actie worden ondernomen. Welke mogelijkheden zijn er om een faillissement te voorkomen of af te wenden?

U kunt het nog zo goed zien aankomen en alle valkuilen omzeilen, ieder bedrijf kan te maken krijgen met veel pech. U wilt natuurlijk niet direct opgeven als het financieel gezien even niet zo goed gaat met het bedrijf.

U weet dat het tij kan keren als u de huidige crisis maar overleeft. Maar vaak is dat juist het probleem – die slechte periode zien te overbruggen. In dit artikel vind u ”van lichte naar zwaar ingrijpende maatregelen” een aantal oplossingen.

  • Bezuinigen
  • Reorganiseren
  • Turnaround
  • Surseance van betaling
  • Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz)
  • Minnelijk akkoord
  • Wettelijke schuldsanering (WSNP)
  • Doorstart maken

Bezuinigen

De meest voor de hand liggende optie is bezuinigen. Kijk op welke posten u kunt besparen, welke contracten u scherper kunt afsluiten en ander laaghangend fruit dat u kunt pakken. Wellicht biedt bezuinigen net voldoende financiële ruimte om de slechte periode uit te zingen.

Reorganiseren

Zijn bezuinigingen alleen niet voldoende? Dan wordt het tijd om het personeelsbestand onder de loep te nemen – als u dat al niet gedaan hebt. Breng alle afdelingen in kaart en maak inzichtelijk wat de kosten en opbrengsten zijn. Welke afdelingen kunnen met minder personeel af. nu er ook minder werk voorhanden is? Let op dat je bij het ontslaan van personeel altijd aan het afspiegelingsbeginsel moet voldoen.

Turnaround

Met een turnaround gooit u feitelijk het hele bedrijf op de schop. Dat betekent niet alleen dat u maatregelen voor de korte termijn neemt, maar ook naar de lange termijn kijkt. Wat is er nodig om de markt (opnieuw) te veroveren, is de vraag die daarbij centraal staat. De ‘bezuinigingsmaatregelen’ die u moet nemen, kosten waarschijnlijk in eerste instantie wel geld. Maar met een goed onderbouwd verhaal is de kans groot dat de banken en investeerders best bereid zijn om te helpen het tij te doen keren.

Surseance van betaling                                                                                                                                                              

Surseance van betaling betekent simpelweg, dat u uitstel van betaling aanvraagt. Het beetje ademruimte dat u hiermee krijgt kan net genoeg zijn om weer aan je betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Uitstel van betaling aanvragen heeft du alleen zin als het zeer aannemelijk is dat de financiële problemen van uw bedrijf binnen een half jaar zijn opgelost.

Hulp

Ziet u dat het u niet tijdig gaat lukken, aarzel dan niet om onze hulp in te roepen.